Dahil ito ang patunay ng sinserong panggobyerno ng Lokal na Pamahalaan ng Tapaz.
Ito ang pangako ng Ama ng Bayan na dudugtungan, lalagyan ng mga kalsada ang mga barangay.
Dahil ang kalsada ay simbolo ng pag-asa.
k1
k2
k4
k3
previous arrow
next arrow
k1
k2
k4
k3
previous arrow
next arrow
LOOK! Captured last October 11, 2022 is the Access Road upgrading/ concreting with slope protection at Barangay Katipunan, Tapaz, Capiz funded under the 20% Development Fund 2022 of the Local Government Unit of Tapaz.
This is the sincerity of the administration of Mayor Roberto Palomar.
This is HOPE.
This is GOOD GOVERNANCE.